Profiel

RP van den Mosselaar is een onderneming van Ronald van den Mosselaar (1970). Deze onderneming bestaat sinds 2003 en ondersteunt directies van grotere bedrijven en (semi-) overheidsinstellingen bij hun vraagstukken op het gebied van strategie, organisatie en besturing.

Wat is onze nieuwe visie? En onze missie? Hoe vertalen we onze strategie naar concrete (financiële) resultaten? Geven we onze klanten de juiste aandacht? Zijn de verantwoordelijkheden intern (nog) goed verdeeld? Sluit onze organisatiestructuur voldoende aan bij onze doelstellingen? Hoe zit het met ons aanpassingsvermogen? Garandeert onze verdiencapaciteit continuïteit? Waar zit nog groei? Is ons besturingsmodel optimaal? Hebben we de juiste mensen aan boord? En op de juiste plekken? Stellen we de juiste prioriteiten? Hoe kunnen we slagvaardiger worden? Etc.

De opdrachten variëren in aard, duur en omvang: van een korte adviesopdracht tot langdurige programma- of interim management opdrachten. Bij grotere opdrachten werkt RP van den Mosselaar reeds jaren samen met dezelfde professionele business partners. Uiteindelijk doel van iedere opdracht is om samen met belanghebbenden aantoonbare verbeteringen te realiseren vanuit een continuïteit perspectief voor de betreffende organisatie. RP van den Mosselaar opereert daarbij volstrekt onafhankelijk.

Opdrachtgevers geven terug dat de toegevoegde waarde van RP van den Mosselaar zit in de grote toewijding, de scherpe analyse, de durf en motivatie om te (laten) beslissen en de executiekracht. Er gebeurt echt wat in de organisatie.